ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკუთრების უფლების აღიარების კომისია


კომისიის შემადგენლობა:

აბელ ბექტაშვილი-კომისიის თავმჯდომარე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი.

გოირგი ქურიძე-კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

წევრები:

დავით კოპინაძე- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის მ/შ

გიორგი ვარშანიძე- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

მერაბ კახიძე- აჭარის ა/რ გარემოს დაცისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიწის მართვის სამსახურის უფროსი.

რეზო ვარშანიძე- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის განყოფილების უფროსი.

ნუგზარ ანანიძე-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქონების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.