ფოლკლორული ღონისძიება „ჩვენი სოფელი“

ფოლკლორული ღონისძიება „ჩვენი სოფელი“

დღეს, თხილნარის კულტურის სახლის მიმდებარედ, ფოლკლორული ღონისძიება ,,ჩვენი სოფელი" გაიმართა. პროგრამაში შემოქმედებითი საქმიანობა, სოფლის ისტორია, ქორეოგრაფია, სიმღერა და რეწვის ნიმუშები იყო წარმოდგენილი.
მონაწილეებს, რომლებიც ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული შემოქმედებით
გამოირჩეოდნენ, გადაეცათ სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ.