ბერიძე ჯუმბერ (EN)

ბერიძე ჯუმბერ

საკრებულოს თავმჯდომარე

ვარდმანიძე ჯუმბერ (EN)

ვარდმანიძე ჯუმბერ

თავმჯდომარის მოადგილე