News

დღეს მიწის აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა (EN) title=

დღეს მიწის აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა (EN)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში მერიის თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართა.

23 იანვარს, 11:00 საათზე, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართება (EN)

All News