News

შეხვედრა ,,სოციალური პოლიტიკისა და ბავშვთა დაცვის საკითხებზე

შეხვედრა ,,სოციალური პოლიტიკისა და ბავშვთა დაცვის საკითხებზე" (EN)

14-16 ნოემბერს ქ. თბილისში გაეროს ბავშთა ფონდის, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მუნიციპალიტეტებთან,,სოციალური პოლიტიკისა და ბავშვთა დაცვის საკითხებზე"

All News