დავით სამნიძე შარაბიძეების თემში მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვდა

დავით სამნიძე შარაბიძეების თემში მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვდა

4-5 ივლისს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი წევრი შარაბიშეების თემში დავით სამნიძე მოსახლეობას შეხვდა. მოსახლეობასთან შეხვედრს მიზანს სოფლებში არსებული პრობლემების გაცნობა და მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი სოციალური-კულტურულ-საგანმანათლებლო და სხვა მიზნობრივი პროგრამების გაცნობა წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტის მოსახლებასთან შეხვედრა პარალელურად სხვა ადმინისტრაციულ თემებშიც მიმდინარეობს.