28 მაისს, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში, საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა სოციალური დისტანციის დაცვით გაიმართება

28 მაისს, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში, საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა სოციალური დისტანციის დაცვით გაიმართება
მიმდინარე წლის 28 მაისს, 12:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართება.
 
დღის წესრიგი N4. 28.05.2020 წ.
დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა - 31.
1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით ;(მიმდებარე)
1.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #100789 02.04.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: იოსებ გოგიტიძე - სოფ. ქვედა სალიბაური - 1846 (1843) კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #18076227.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: თენგიზ შაქარიშვილი - სოფ. მახინჯაური - 1272 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #9411219.03.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: მერაბ დოლიძე - სოფ. მახინჯაური - 2679 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #30158629.08.19წ კორესპოდენცია - მოქ: მარო აფაქიძე - სოფ. ზედა ჯოჭო - 997 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #44872726.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: იბრაიმ კირკიტაძე - სოფ. ქვ. ჩხუტუნეთი - 5000 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზედა მასზე დამაგრებული არასაცხოვრებელი N01 48 კვ.მშენობა ნაგებობა საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #457079 01.11.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ავთანდილ ჩხუბაძე - სოფ. ჭარნალი - 988 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #10813105.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: იაშარ გორაძე - სოფ. ჩხუტუნეთი - 2795 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #30980821.11.2016წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ ცენტერაძე - სოფ. წინსვლა - 724 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #373130 28.10.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: თენგიზ ჯიჯავაძე - სოფ. ფერია - 599 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე დამაგრებული შენობა ნაგებობა N01 საცხოვრებელი სახლი 167 კვ.მ საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #12974218.04.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ტარიელ დევაძე - სოფ. თხილნარი - 2771,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული N01 44,6 კვ.მშენობა ნაგებობის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #10229903.04.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ნარგულ ცეცხლაძე - სოფ. სალიბაური - 1730,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული N01 13 კვ.მ შენობა ნაგებობის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #24058409.07.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: დავით ცინცაძე - სოფ. მახო - 659,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული N01/N02 66,9კვ.მ 2,2კვ.მშენობა ნაგებობის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #20059110.06.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯიმშერვანილიში - სოფ. სარფი - 1445,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #45178627.12.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯევაირ ჯავახიშვილი - სოფ. სარფი - 2000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #43091311.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ალექსანდრე ბერიძე - სოფ. მახო - 617,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.16. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #33708426.09.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ალექსანდრე ბერიძე - სოფ. მახო - 899,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.17. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #6124125.02.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: როსტომ ვარშანიძე - სოფ. ახალშენი - 931 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.18. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #38976 07.02.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: მირზა გელაძე სოფ. მახინჯაური - 51 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული N01 38 კვ.მ მშენობა ნაგებობის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.19. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #386818 07.02.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: დავით ფუტკარაძე სოფ. ჭარნალი - 1439 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.20. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #43658 12.02.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: დავით ფუტკარაძე სოფ. ჭარნალი - 1439 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.21. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #98073 26.03.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ ბეჟანიძე - სოფ. წინსვლა - 7505 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.22. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #93005 19.03.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ინგა ბაკურიძე სოფ. ფერია - 1071 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.23. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #66546 28.02.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: თემურ ხაბაძე სოფ. ფერია - 1807 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის კორექტირებასთან დაკავშირებით:
2.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #42812109.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: იაკობ ბერიძე – 5147 კვ.მ საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #34414302.10.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ფერიდე დიასამიძის – 3255 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #393678 12.11.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: გურამფუტკარაძე – 5037 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #39346112.11.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ციალამიქელაძე – 5037 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #8138711.03.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ზინაჭაღალიძე – 3698 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #6147525.02.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: მერაბ დიასამიძის – 9574 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #16042310.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ტარიელ შარაშიძე – 6665 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #128234 20.05.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: თამაზ კეჟერაძე – 00001 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით.