ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფერდსამაგრები და გაბიონები მოეწყობა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფერდსამაგრები და გაბიონები მოეწყობა
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფერდსამაგრები და გაბიონები მოეწყობა
???? ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 28 ფერდსამაგრი ნაგებობებისა და 21 გაბიონის მშენებლობა იგეგმება.
????ფერდსამაგრების მშენებლობა და გაბიონების მოწყობა მუნიციალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში განხორციელდება.
???? პარალელურად მიმდინარეობს სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მდგომარეობის შესწავლა. აღნიშნული საკითხის სრულად შესწავლის შემდეგ, შეგროვდება დოკუმენტაცია, რის შემდგომაც დამატებით გამოცხადდება ტენდერი და დაიგეგმება ხელოვნური ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოები.