ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა ჩატარდება მიმდინარე წლის 16 ნოემბერს,   12 საათზე. საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში. საკრებულოს წევრთა რეგისტრაცია დაიწყება 11  -  საათიდან.

სხდომის დღის წესრიგი

1დადგენილების  პროექტი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის # 14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი : ტარიელ ნაკაშიძე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის

 საფინასო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

 

2.განკარგულების პროექტი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მე-2 კლასის ზოგიერტი შენობა-ნაგებობის მშენებლობისატვის მშენებლობის დეტალური  შეტყობინების ვალდებულების  დადგენის შესახებ.

მომხსენებელი - ზეინაბ კაკაბაძე

მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის

განყოფილების უფროსი