შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია ქვედა ჯოჭოში

შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია ქვედა ჯოჭოში
შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია ქვედა ჯოჭოში
შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია ქვედა ჯოჭოში

სოფელ ქვედა ჯოჭოში დასასრულს უახლოვდება შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

პროექტი ითვალისწინებს 1 436 მ. გზის არმირებული ბეტონის საფარით მოწყობას, ასევე, წყალშემკრებისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობას.

ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისათვის 127 767 ლარია გამოყოფილი.