"შეშის ჩანაცვლება თხილის ნაჭუჭის ბრიკეტით"

"შეშის ჩანაცვლება თხილის ნაჭუჭის ბრიკეტით"

ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის მიერ შემუშავებული პროგრამა ,, შეშის ჩანაცვლება თხილის ნაჭუჭის ბრიკეტით” დასასრულს უახლოვდება. 42 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები განცხადების წარდგენას მერიაში მიმდინარე წლის 15 დეკემბრამდე შეძლებენ.

პროგრამის ბიუჯეტი 330 000 ლარს შეადგენს.