ღია კონკურსის მეორე და მესამე ეტაპის შედეგები

ღია კონკურსის მეორე და მესამე ეტაპის შედეგები

იხილეთ მერიის მიერ ვაკანტურ პოზიციაზე გამოცხადებული ღია კონკურსის მეორე და მესამე ეტაპის შედეგები.

ფაილები