სოფელ თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა

სოფელ თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა
სოფელ თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა
სოფელ თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა
სოფელ თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები დაიწყო.
პროექტი ითვალისწინებს თხილნარის ცენტრში ქუჩის კალათბურთის მოედნის, რეკრეაციული და პარკირების ზონების, მოსასვენებელი ფანჩატურის და გარე განათების მოწყობას.
პროექტის ღირებულება 30 377 ლარს შეადგენს. სამუშაოები მიმდინარე წლის 30 დეკემბრამდე დასრულდება.