საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა

საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა 23 დეკემბერს, 11:00 საათზე გაიმართება.
დღის წესრიგი N12 23.12.2020 წ.
დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა-27
1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #168297 21.06.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: დავით ფუტკარაძე - სოფ. ჭარნალი - 3382 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-21,1 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #70478 04.03.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ზაურ ფუტკარაძე - სოფ. თხილნარი - 2176 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-53,4 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #503242 15.12.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ნაზი ასამბაძე - სოფ. აგარა - 2000 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/2-193 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #414490 27.11.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ ვერძაძე - სოფ. ფერია - 1283 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #192328 06.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ქაზიმ წითელაძე - სოფ. კირნათი - 294 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #340044 23.09.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: სალიე გურგენიძე - სოფ. ხელვაჩაური - 3979 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #413334 27.11.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: გულნაზ ჯინჭარაძე - სოფ. მნათობი - 3303 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #340044 23.09.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: სალიე გურგენიძე - სოფ. ხელვაჩაური - 3979 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #190012 31.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: თამარ ლორთქიფანიძე - სოფ. ერგე - 1298 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #190002 31.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: თამარ ლორთქიფანიძე - სოფ. ერგე - 898 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #83623 12.03.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: გენად ბაკურიძე - სოფ. აგარა - 681 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #489075 07.12.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: გენად ბაკურიძე - სოფ. აგარა - 3544 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #360251 17.10.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯიმშერ გუნთაიშვილი - სოფ. ქვედა წინსვლა - 427 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #421927 04.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ვაჟა კირკიტაძე - სოფ. ქვ. ჩხუტუნეთი - 1420 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #386806 15.10.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ თურმანიძე - სოფ. მახინჯაური - 920 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.16. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #231819 27.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ლემან ლორთქიფანიძე - სოფ. ხელვაჩაური - 700 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.17. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #79093 05.03.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: შოთა ზოიძე - სოფ. სამება - 1631 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.18. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #93805 19.03.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ავთანდილ ვაშაყმაძე - სოფ. თხილნარი - 1256 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.19. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #246404 06.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნატალია მიქაძე - სოფ. ახალშენი - 540 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.20. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #319097 14.09.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ფრიდონ შერიფაძე - სოფ. სინდიეთი - 818 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.21. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #253451 19.07.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მალხაზ კორძაია - სოფ. კაპრეშუმი - 1825 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.22. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #176363 26.06.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ მგელაძე - სოფ. ფერია - 230 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.23. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #207456 13.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: თამაზ ჯაფარიძე - სოფ. თხილნარი - 1183 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.24. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #442467 20.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მურთაზ ქათამაძე - სოფ. მახინჯაური - 235 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.25. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #223227 22.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: იოსებ ხავლოშვილი - სოფ. განთიადი - 533 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის კორექტირებასთან დაკავშირებით:
2.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #311287 09.09.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ნანა ხოხბა – 9778 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #335026 21.09.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: გოჩა ჯაბნიძე – 8211 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #135696 29.05.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ლეილა მიქელაძე – 7727 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების გაუქმებასთან დაკავშირებით;
3.1. მოქ. ბადრი შარაშიძე - კორესპოდენცია #2012/11 02.12.2020წ - მოწმობა N00351 გაუქმებასთან დაკავშირებით;