საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა

საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა

მიმდინარე წლის 11 სექტემბერს, 12:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი N 8 11.09.2020 წ.

დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა-24

1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის კორექტირებასთან დაკავშირებით:

1.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #344143 02.10.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ნინელი ჩამბა – 3255 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #432342 12.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ამირან ხიმშიაშვილი – 4447 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #266305 15.08.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: მარინა ქოქოლაძე – 9977 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #262768 13.08.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: მერაბ მამულაძე – 7136 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #251148 06.08.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: თეა თურმანიძე – 2864 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #274468 20.08.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: იბრაიმ ლეონიძე – 2894 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #253561 07.08.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ნინო ლეონიძე – 8362 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #103037 06.04.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: მანანა მსხალაძე – 7352 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #375933 30.10.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: რამინ ბოლქვაძე – 8462 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #432656 12.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მალხაზ ბოლქვაძე – 7659 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #429468 10.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: დავით ბოლქვაძე – 7659 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #137948 31.05.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: იზოლდა დუმბაძე – 7659 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #393461 12.10.2019წ და #393678 12.11.2019წ კორესპოდენციები - მოქ: ციალა მიქელაძის და გურამ ფუტკარაძის – N5037 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #132123 24.05.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: სამუელ ოვანესიანი – 1292 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #204833 12.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: მარინე დუმბაძე – 8373 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.16. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #221656 21.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: მინური ჯაიანი – 37113 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.17. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #128234 20.05.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: თამაზ კეჟერაძე – 00001 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.18. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #70405 04.03.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ნუგზარ ჯაყელის – 8958 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.19. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #292214 31.08.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ თანდილავას – 6928 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.20. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #65103 27.02.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ოთარ ქათამაძე – 8803 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.21. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #156999 14.06.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: შუშანა ტეტემაძე – 5259 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.22. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #94938 20.03.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: მაკა ჩაფიძე – 97 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
1.23. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #75411 06.03.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ ნაგერვაძე – 6704 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;

2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების გაუქმებასთან დაკავშირებით;

2.1. მოქ. რომან კურცხალიძე კორესპოდენცია #1410/11 10.09.2020წ - მოწმობა N5121 გაუქმებასთან დაკავშირებით;