კონკურსის შედეგები

კონკურსის  შედეგები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები;

იხილეთ ოქმი #1

იხილეთ ოქმი #2