კომისიების გაერთიანებული სხდომა

კომისიების გაერთიანებული სხდომა
დღეს,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების სხდომები გაიმართა.
კომისიის სხდომაზე კომისიის წევრებმა 7 საკითხი განიხილეს.
მომხსენებელების მიერ წარდგენილი საკითხებზე მსჯელობის შემდგომ გადაწყდა, რომ საკითხები დასამტკიცებლად გატანილი იქნას ბიუროსა და საკრებულოს სხდომაზე.