ბაღების აღსაზრდელებისათვის სასურსათო კალათების გაცემა დასრულდა

ბაღების აღსაზრდელებისათვის სასურსათო კალათების გაცემა დასრულდა
ბაღების აღსაზრდელებისათვის სასურსათო კალათების გაცემა დასრულდა
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებისათვის სასურსათო კალათების გაცემა დასრულდა.
არამალფუჭებადი პროდუქტები ჯამში 2080 აღსაზრდელის მშობელს გადაეცა.