ამბულატორიის მშენებლობა სოფელ ჭარნალში

ამბულატორიის მშენებლობა სოფელ ჭარნალში
ამბულატორიის მშენებლობა სოფელ ჭარნალში

სოფელ ჭარნალში აქტიურად მიმდინარეობს ამბულატორიის მშენებლობის პროცესი. პროექტის ღირებულება 87 840 ლარს შეადგენს.
ამბულატორიით 2490 ბენეფიციარი ისარგებლებს.