სიახლეები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება  title=

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 11 იანვრის N105 ბრძანებით შექმნილი კომისიამ 2018 წლის 18 იანვარს მდინარე აჭარისწყლის კალაპოტში ჭარბი ინერტული ნატანის აკუმულირების უბნებიდან ჭარბი ინერტული მასალის ამოღების მიზნით ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე - გამარჯვებულად გამოავლინა - შპს ,,ენგური-2015“ ს/კ419997622.

ყველა სიახლის ნახვა